Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rheden

Rheden

49,7%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,0%
36,5%Politieke participatie55,4%
52,7%Woonomgeving49,9%
52,8%Veiligheid44,7%
42,6%Onderwijs52,8%
37,2%Gezondheid50,6%
56,5%Kunst en cultuur61,1%
28,8%Economische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,0%Maatschappelijke participatieA
55,4%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
44,7%VeiligheidD
52,8%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
61,1%Kunst en cultuurG
31,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,1%
63,4%Water47,5%
38,7%Afval en grondstoffen45,0%
37,5%Energie37,4%
29,8%Natuur en landschap69,9%
42,2%Hinder en calamiteiten60,4%
60,3%Lucht64,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,1%BodemA
47,5%WaterB
45,0%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
69,9%Natuur en landschapE
60,4%Hinder en calamiteitenF
64,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,1%
35,3%Arbeid39,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,4%
37,1%Kennis56,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,1%ConcurrentievermogenA
39,6%ArbeidB
56,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,3%KennisE