Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rozendaal

Rozendaal

66,5%sociaal-cultureel
64,5%ecologisch
38,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,2%
36,5%Politieke participatie66,7%
52,7%Woonomgeving71,7%
52,8%Veiligheid69,1%
42,6%Onderwijs55,2%
37,2%Gezondheid75,7%
56,5%Kunst en cultuur63,6%
28,8%Economische participatie74,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,2%Maatschappelijke participatieA
66,7%Politieke participatieB
71,7%WoonomgevingC
69,1%VeiligheidD
55,2%OnderwijsE
75,7%GezondheidF
63,6%Kunst en cultuurG
74,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,3%
63,4%Water89,5%
38,7%Afval en grondstoffen44,8%
37,5%Energie28,3%
29,8%Natuur en landschap77,5%
42,2%Hinder en calamiteiten80,8%
60,3%Lucht52,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,3%BodemA
89,5%WaterB
44,8%Afval en grondstoffenC
28,3%EnergieD
77,5%Natuur en landschapE
80,8%Hinder en calamiteitenF
52,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen30,6%
35,3%Arbeid45,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid63,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden7,5%
37,1%Kennis42,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
30,6%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
63,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
7,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,8%KennisE