Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Scherpenzeel

Scherpenzeel

55,8%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
54,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,8%
36,5%Politieke participatie55,6%
52,7%Woonomgeving59,9%
52,8%Veiligheid71,4%
42,6%Onderwijs45,4%
37,2%Gezondheid58,6%
56,5%Kunst en cultuur30,3%
28,8%Economische participatie72,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,8%Maatschappelijke participatieA
55,6%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
71,4%VeiligheidD
45,4%OnderwijsE
58,6%GezondheidF
30,3%Kunst en cultuurG
72,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,5%
63,4%Water61,6%
38,7%Afval en grondstoffen48,5%
37,5%Energie31,3%
29,8%Natuur en landschap34,8%
42,2%Hinder en calamiteiten68,1%
60,3%Lucht65,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,5%BodemA
61,6%WaterB
48,5%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
34,8%Natuur en landschapE
68,1%Hinder en calamiteitenF
65,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,5%
35,3%Arbeid65,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
37,1%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,5%ConcurrentievermogenA
65,2%ArbeidB
49,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE