Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tiel

Tiel

40,4%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
47,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,1%
36,5%Politieke participatie40,4%
52,7%Woonomgeving57,4%
52,8%Veiligheid34,0%
42,6%Onderwijs38,7%
37,2%Gezondheid42,5%
56,5%Kunst en cultuur47,4%
28,8%Economische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,1%Maatschappelijke participatieA
40,4%Politieke participatieB
57,4%WoonomgevingC
34,0%VeiligheidD
38,7%OnderwijsE
42,5%GezondheidF
47,4%Kunst en cultuurG
30,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem39,8%
63,4%Water65,0%
38,7%Afval en grondstoffen53,8%
37,5%Energie38,3%
29,8%Natuur en landschap38,6%
42,2%Hinder en calamiteiten50,0%
60,3%Lucht42,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
39,8%BodemA
65,0%WaterB
53,8%Afval en grondstoffenC
38,3%EnergieD
38,6%Natuur en landschapE
50,0%Hinder en calamiteitenF
42,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,4%
35,3%Arbeid52,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
37,1%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,4%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE