Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorst

Voorst

56,5%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
49,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,2%
36,5%Politieke participatie49,8%
52,7%Woonomgeving57,5%
52,8%Veiligheid61,5%
42,6%Onderwijs65,2%
37,2%Gezondheid56,9%
56,5%Kunst en cultuur45,8%
28,8%Economische participatie59,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,2%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
61,5%VeiligheidD
65,2%OnderwijsE
56,9%GezondheidF
45,8%Kunst en cultuurG
59,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,2%
63,4%Water69,5%
38,7%Afval en grondstoffen59,2%
37,5%Energie32,9%
29,8%Natuur en landschap34,6%
42,2%Hinder en calamiteiten74,3%
60,3%Lucht42,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,2%BodemA
69,5%WaterB
59,2%Afval en grondstoffenC
32,9%EnergieD
34,6%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
42,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,6%
35,3%Arbeid54,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
37,1%Kennis34,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,6%ConcurrentievermogenA
54,6%ArbeidB
50,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,9%KennisE