Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wageningen

Wageningen

53,4%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
57,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,2%
36,5%Politieke participatie50,9%
52,7%Woonomgeving60,2%
52,8%Veiligheid65,0%
42,6%Onderwijs52,6%
37,2%Gezondheid63,7%
56,5%Kunst en cultuur49,8%
28,8%Economische participatie37,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,2%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
60,2%WoonomgevingC
65,0%VeiligheidD
52,6%OnderwijsE
63,7%GezondheidF
49,8%Kunst en cultuurG
37,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,4%
63,4%Water36,4%
38,7%Afval en grondstoffen50,8%
37,5%Energie44,4%
29,8%Natuur en landschap65,5%
42,2%Hinder en calamiteiten43,5%
60,3%Lucht69,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,4%BodemA
36,4%WaterB
50,8%Afval en grondstoffenC
44,4%EnergieD
65,5%Natuur en landschapE
43,5%Hinder en calamiteitenF
69,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,2%
35,3%Arbeid58,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
37,1%Kennis70,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,2%ConcurrentievermogenA
58,5%ArbeidB
49,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
70,3%KennisE