Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westervoort

Westervoort

46,4%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
42,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,1%
36,5%Politieke participatie53,9%
52,7%Woonomgeving65,8%
52,8%Veiligheid54,9%
42,6%Onderwijs46,5%
37,2%Gezondheid48,0%
56,5%Kunst en cultuur23,5%
28,8%Economische participatie29,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,1%Maatschappelijke participatieA
53,9%Politieke participatieB
65,8%WoonomgevingC
54,9%VeiligheidD
46,5%OnderwijsE
48,0%GezondheidF
23,5%Kunst en cultuurG
29,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,5%
63,4%Water53,2%
38,7%Afval en grondstoffen57,3%
37,5%Energie49,5%
29,8%Natuur en landschap64,8%
42,2%Hinder en calamiteiten49,6%
60,3%Lucht70,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,5%BodemA
53,2%WaterB
57,3%Afval en grondstoffenC
49,5%EnergieD
64,8%Natuur en landschapE
49,6%Hinder en calamiteitenF
70,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,1%
35,3%Arbeid35,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
37,1%Kennis43,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,1%ConcurrentievermogenA
35,9%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,5%KennisE