Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Winterswijk

Winterswijk

50,5%sociaal-cultureel
61,3%ecologisch
40,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,1%
36,5%Politieke participatie48,1%
52,7%Woonomgeving50,4%
52,8%Veiligheid56,2%
42,6%Onderwijs52,2%
37,2%Gezondheid51,8%
56,5%Kunst en cultuur49,0%
28,8%Economische participatie37,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,1%Maatschappelijke participatieA
48,1%Politieke participatieB
50,4%WoonomgevingC
56,2%VeiligheidD
52,2%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
49,0%Kunst en cultuurG
37,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,9%
63,4%Water76,7%
38,7%Afval en grondstoffen65,9%
37,5%Energie33,7%
29,8%Natuur en landschap52,6%
42,2%Hinder en calamiteiten75,5%
60,3%Lucht61,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,9%BodemA
76,7%WaterB
65,9%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
52,6%Natuur en landschapE
75,5%Hinder en calamiteitenF
61,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen34,3%
35,3%Arbeid45,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
37,1%Kennis29,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
34,3%ConcurrentievermogenA
45,0%ArbeidB
38,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,9%KennisE