Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijchen

Wijchen

52,9%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
46,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,7%
36,5%Politieke participatie56,5%
52,7%Woonomgeving60,0%
52,8%Veiligheid59,4%
42,6%Onderwijs48,5%
37,2%Gezondheid55,5%
56,5%Kunst en cultuur51,9%
28,8%Economische participatie43,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,7%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
60,0%WoonomgevingC
59,4%VeiligheidD
48,5%OnderwijsE
55,5%GezondheidF
51,9%Kunst en cultuurG
43,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,9%
63,4%Water60,1%
38,7%Afval en grondstoffen54,1%
37,5%Energie35,1%
29,8%Natuur en landschap59,3%
42,2%Hinder en calamiteiten56,5%
60,3%Lucht59,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,9%BodemA
60,1%WaterB
54,1%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
59,3%Natuur en landschapE
56,5%Hinder en calamiteitenF
59,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,6%
35,3%Arbeid45,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
37,1%Kennis54,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,6%ConcurrentievermogenA
45,2%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,3%KennisE