Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaltbommel

Zaltbommel

53,4%sociaal-cultureel
48,0%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,1%
36,5%Politieke participatie48,0%
52,7%Woonomgeving62,6%
52,8%Veiligheid51,5%
42,6%Onderwijs55,3%
37,2%Gezondheid54,5%
56,5%Kunst en cultuur57,9%
28,8%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,1%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
62,6%WoonomgevingC
51,5%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
54,5%GezondheidF
57,9%Kunst en cultuurG
55,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,2%
63,4%Water54,4%
38,7%Afval en grondstoffen57,9%
37,5%Energie25,1%
29,8%Natuur en landschap44,0%
42,2%Hinder en calamiteiten57,5%
60,3%Lucht37,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,2%BodemA
54,4%WaterB
57,9%Afval en grondstoffenC
25,1%EnergieD
44,0%Natuur en landschapE
57,5%Hinder en calamiteitenF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid57,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
37,1%Kennis43,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
57,9%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,7%KennisE