Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zutphen

Zutphen

50,7%sociaal-cultureel
56,4%ecologisch
41,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,0%
36,5%Politieke participatie47,0%
52,7%Woonomgeving57,6%
52,8%Veiligheid48,7%
42,6%Onderwijs53,2%
37,2%Gezondheid51,8%
56,5%Kunst en cultuur66,9%
28,8%Economische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,0%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
57,6%WoonomgevingC
48,7%VeiligheidD
53,2%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
66,9%Kunst en cultuurG
26,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,6%
63,4%Water53,1%
38,7%Afval en grondstoffen59,6%
37,5%Energie50,0%
29,8%Natuur en landschap71,0%
42,2%Hinder en calamiteiten49,6%
60,3%Lucht66,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,6%BodemA
53,1%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
50,0%EnergieD
71,0%Natuur en landschapE
49,6%Hinder en calamiteitenF
66,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen34,7%
35,3%Arbeid36,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid53,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
37,1%Kennis39,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
34,7%ConcurrentievermogenA
36,4%ArbeidB
53,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,8%KennisE