Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nunspeet

Nunspeet

55,1%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,0%
36,5%Politieke participatie55,0%
52,7%Woonomgeving60,2%
52,8%Veiligheid65,8%
42,6%Onderwijs57,5%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur32,1%
28,8%Economische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,0%Maatschappelijke participatieA
55,0%Politieke participatieB
60,2%WoonomgevingC
65,8%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
32,1%Kunst en cultuurG
61,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,7%
63,4%Water69,6%
38,7%Afval en grondstoffen44,6%
37,5%Energie28,8%
29,8%Natuur en landschap46,4%
42,2%Hinder en calamiteiten78,7%
60,3%Lucht50,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,7%BodemA
69,6%WaterB
44,6%Afval en grondstoffenC
28,8%EnergieD
46,4%Natuur en landschapE
78,7%Hinder en calamiteitenF
50,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,8%
35,3%Arbeid62,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden80,9%
37,1%Kennis26,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,8%ConcurrentievermogenA
62,1%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
80,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,7%KennisE