Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dronten

Dronten

47,4%sociaal-cultureel
57,1%ecologisch
44,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,4%
36,5%Politieke participatie48,2%
52,7%Woonomgeving59,3%
52,8%Veiligheid55,1%
42,6%Onderwijs45,3%
37,2%Gezondheid60,2%
56,5%Kunst en cultuur27,2%
28,8%Economische participatie42,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,4%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
55,1%VeiligheidD
45,3%OnderwijsE
60,2%GezondheidF
27,2%Kunst en cultuurG
42,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,6%
63,4%Water58,0%
38,7%Afval en grondstoffen47,0%
37,5%Energie46,4%
29,8%Natuur en landschap43,4%
42,2%Hinder en calamiteiten80,0%
60,3%Lucht43,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,6%BodemA
58,0%WaterB
47,0%Afval en grondstoffenC
46,4%EnergieD
43,4%Natuur en landschapE
80,0%Hinder en calamiteitenF
43,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,7%
35,3%Arbeid52,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
37,1%Kennis39,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,7%ConcurrentievermogenA
52,0%ArbeidB
37,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,8%KennisE