Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amersfoort

Amersfoort

48,9%sociaal-cultureel
47,6%ecologisch
52,3%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,7%
36,5%Politieke participatie53,0%
52,7%Woonomgeving61,7%
52,8%Veiligheid34,8%
42,6%Onderwijs56,0%
37,2%Gezondheid60,5%
56,5%Kunst en cultuur48,6%
28,8%Economische participatie34,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,7%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
34,8%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
60,5%GezondheidF
48,6%Kunst en cultuurG
34,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem38,9%
63,4%Water52,7%
38,7%Afval en grondstoffen31,2%
37,5%Energie49,5%
29,8%Natuur en landschap53,8%
42,2%Hinder en calamiteiten45,1%
60,3%Lucht62,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
38,9%BodemA
52,7%WaterB
31,2%Afval en grondstoffenC
49,5%EnergieD
53,8%Natuur en landschapE
45,1%Hinder en calamiteitenF
62,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,2%
35,3%Arbeid53,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
37,1%Kennis62,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,2%ConcurrentievermogenA
53,6%ArbeidB
56,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
29,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,1%KennisE