Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarn

Baarn

57,0%sociaal-cultureel
56,4%ecologisch
43,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,2%
36,5%Politieke participatie58,7%
52,7%Woonomgeving65,3%
52,8%Veiligheid43,6%
42,6%Onderwijs62,7%
37,2%Gezondheid55,3%
56,5%Kunst en cultuur69,3%
28,8%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,2%Maatschappelijke participatieA
58,7%Politieke participatieB
65,3%WoonomgevingC
43,6%VeiligheidD
62,7%OnderwijsE
55,3%GezondheidF
69,3%Kunst en cultuurG
50,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,6%
63,4%Water73,2%
38,7%Afval en grondstoffen37,8%
37,5%Energie40,1%
29,8%Natuur en landschap66,2%
42,2%Hinder en calamiteiten54,9%
60,3%Lucht59,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,6%BodemA
73,2%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
40,1%EnergieD
66,2%Natuur en landschapE
54,9%Hinder en calamiteitenF
59,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,8%
35,3%Arbeid47,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
37,1%Kennis43,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,8%ConcurrentievermogenA
47,6%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,8%KennisE