Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Bilt

De Bilt

55,1%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
49,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,3%
36,5%Politieke participatie61,0%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid54,6%
42,6%Onderwijs59,1%
37,2%Gezondheid60,4%
56,5%Kunst en cultuur49,9%
28,8%Economische participatie53,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,3%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
54,6%VeiligheidD
59,1%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
49,9%Kunst en cultuurG
53,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,6%
63,4%Water63,0%
38,7%Afval en grondstoffen34,8%
37,5%Energie34,3%
29,8%Natuur en landschap61,2%
42,2%Hinder en calamiteiten55,6%
60,3%Lucht59,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,6%BodemA
63,0%WaterB
34,8%Afval en grondstoffenC
34,3%EnergieD
61,2%Natuur en landschapE
55,6%Hinder en calamiteitenF
59,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,2%
35,3%Arbeid45,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,2%
37,1%Kennis68,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,2%ConcurrentievermogenA
45,4%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,3%KennisE