Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunnik

Bunnik

61,8%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
52,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,5%
36,5%Politieke participatie61,4%
52,7%Woonomgeving66,0%
52,8%Veiligheid58,0%
42,6%Onderwijs57,1%
37,2%Gezondheid71,0%
56,5%Kunst en cultuur55,4%
28,8%Economische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,5%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
66,0%WoonomgevingC
58,0%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
71,0%GezondheidF
55,4%Kunst en cultuurG
69,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem64,7%
63,4%Water65,4%
38,7%Afval en grondstoffen39,9%
37,5%Energie38,0%
29,8%Natuur en landschap40,3%
42,2%Hinder en calamiteiten64,9%
60,3%Lucht47,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
64,7%BodemA
65,4%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
38,0%EnergieD
40,3%Natuur en landschapE
64,9%Hinder en calamiteitenF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,8%
35,3%Arbeid58,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid58,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden35,2%
37,1%Kennis61,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,8%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
58,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
35,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,0%KennisE