Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunschoten

Bunschoten

57,4%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
49,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,9%
36,5%Politieke participatie60,4%
52,7%Woonomgeving61,9%
52,8%Veiligheid64,4%
42,6%Onderwijs54,9%
37,2%Gezondheid61,0%
56,5%Kunst en cultuur32,6%
28,8%Economische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,9%Maatschappelijke participatieA
60,4%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
64,4%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
61,0%GezondheidF
32,6%Kunst en cultuurG
68,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,1%
63,4%Water43,7%
38,7%Afval en grondstoffen34,9%
37,5%Energie31,6%
29,8%Natuur en landschap37,1%
42,2%Hinder en calamiteiten57,5%
60,3%Lucht63,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,1%BodemA
43,7%WaterB
34,9%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
37,1%Natuur en landschapE
57,5%Hinder en calamiteitenF
63,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen57,1%
35,3%Arbeid65,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
37,1%Kennis38,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
57,1%ConcurrentievermogenA
65,7%ArbeidB
37,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,3%KennisE