Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eemnes

Eemnes

56,7%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,3%
36,5%Politieke participatie61,8%
52,7%Woonomgeving48,2%
52,8%Veiligheid52,3%
42,6%Onderwijs56,6%
37,2%Gezondheid62,2%
56,5%Kunst en cultuur59,5%
28,8%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,3%Maatschappelijke participatieA
61,8%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
52,3%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
62,2%GezondheidF
59,5%Kunst en cultuurG
60,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,1%
63,4%Water53,4%
38,7%Afval en grondstoffen42,1%
37,5%Energie36,3%
29,8%Natuur en landschap41,0%
42,2%Hinder en calamiteiten63,3%
60,3%Lucht45,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,1%BodemA
53,4%WaterB
42,1%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
41,0%Natuur en landschapE
63,3%Hinder en calamiteitenF
45,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,1%
35,3%Arbeid47,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
37,1%Kennis45,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,1%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,4%KennisE