Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Houten

Houten

59,3%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
52,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,6%
36,5%Politieke participatie59,6%
52,7%Woonomgeving64,9%
52,8%Veiligheid65,3%
42,6%Onderwijs53,4%
37,2%Gezondheid68,4%
56,5%Kunst en cultuur49,9%
28,8%Economische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,6%Maatschappelijke participatieA
59,6%Politieke participatieB
64,9%WoonomgevingC
65,3%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
68,4%GezondheidF
49,9%Kunst en cultuurG
58,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem52,9%
63,4%Water54,0%
38,7%Afval en grondstoffen40,8%
37,5%Energie52,3%
29,8%Natuur en landschap54,1%
42,2%Hinder en calamiteiten57,2%
60,3%Lucht58,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
52,9%BodemA
54,0%WaterB
40,8%Afval en grondstoffenC
52,3%EnergieD
54,1%Natuur en landschapE
57,2%Hinder en calamiteitenF
58,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,2%
35,3%Arbeid50,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
37,1%Kennis59,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,2%ConcurrentievermogenA
50,8%ArbeidB
46,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,9%KennisE