Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leusden

Leusden

57,9%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,6%
36,5%Politieke participatie60,9%
52,7%Woonomgeving69,7%
52,8%Veiligheid65,2%
42,6%Onderwijs56,8%
37,2%Gezondheid63,7%
56,5%Kunst en cultuur30,8%
28,8%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,6%Maatschappelijke participatieA
60,9%Politieke participatieB
69,7%WoonomgevingC
65,2%VeiligheidD
56,8%OnderwijsE
63,7%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
61,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,9%
63,4%Water64,2%
38,7%Afval en grondstoffen44,0%
37,5%Energie42,9%
29,8%Natuur en landschap60,6%
42,2%Hinder en calamiteiten72,2%
60,3%Lucht62,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,9%BodemA
64,2%WaterB
44,0%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
60,6%Natuur en landschapE
72,2%Hinder en calamiteitenF
62,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,4%
35,3%Arbeid50,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
37,1%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,4%ConcurrentievermogenA
50,4%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE