Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lopik

Lopik

55,7%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,4%
36,5%Politieke participatie57,7%
52,7%Woonomgeving52,7%
52,8%Veiligheid65,3%
42,6%Onderwijs47,2%
37,2%Gezondheid60,9%
56,5%Kunst en cultuur37,7%
28,8%Economische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,4%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
65,3%VeiligheidD
47,2%OnderwijsE
60,9%GezondheidF
37,7%Kunst en cultuurG
68,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,8%
63,4%Water51,3%
38,7%Afval en grondstoffen42,2%
37,5%Energie34,4%
29,8%Natuur en landschap32,5%
42,2%Hinder en calamiteiten68,1%
60,3%Lucht45,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,8%BodemA
51,3%WaterB
42,2%Afval en grondstoffenC
34,4%EnergieD
32,5%Natuur en landschapE
68,1%Hinder en calamiteitenF
45,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,6%
35,3%Arbeid55,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
37,1%Kennis33,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,6%ConcurrentievermogenA
55,2%ArbeidB
39,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,5%KennisE