Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montfoort

Montfoort

59,9%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
51,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,8%
36,5%Politieke participatie61,0%
52,7%Woonomgeving54,3%
52,8%Veiligheid67,0%
42,6%Onderwijs67,2%
37,2%Gezondheid68,6%
56,5%Kunst en cultuur39,5%
28,8%Economische participatie67,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,8%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
54,3%WoonomgevingC
67,0%VeiligheidD
67,2%OnderwijsE
68,6%GezondheidF
39,5%Kunst en cultuurG
67,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,4%
63,4%Water44,2%
38,7%Afval en grondstoffen41,4%
37,5%Energie38,8%
29,8%Natuur en landschap36,8%
42,2%Hinder en calamiteiten64,5%
60,3%Lucht47,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,4%BodemA
44,2%WaterB
41,4%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
36,8%Natuur en landschapE
64,5%Hinder en calamiteitenF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,2%
35,3%Arbeid56,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
37,1%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,2%ConcurrentievermogenA
56,1%ArbeidB
48,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE