Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Renswoude

Renswoude

59,1%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
48,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie58,0%
36,5%Politieke participatie64,5%
52,7%Woonomgeving60,9%
52,8%Veiligheid56,4%
42,6%Onderwijs52,1%
37,2%Gezondheid66,3%
56,5%Kunst en cultuur45,3%
28,8%Economische participatie69,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
58,0%Maatschappelijke participatieA
64,5%Politieke participatieB
60,9%WoonomgevingC
56,4%VeiligheidD
52,1%OnderwijsE
66,3%GezondheidF
45,3%Kunst en cultuurG
69,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,7%
63,4%Water60,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,2%
37,5%Energie38,5%
29,8%Natuur en landschap43,5%
42,2%Hinder en calamiteiten71,5%
60,3%Lucht39,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,7%BodemA
60,3%WaterB
34,2%Afval en grondstoffenC
38,5%EnergieD
43,5%Natuur en landschapE
71,5%Hinder en calamiteitenF
39,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,7%
35,3%Arbeid70,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
37,1%Kennis21,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,7%ConcurrentievermogenA
70,9%ArbeidB
46,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
21,4%KennisE