Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Soest

Soest

51,3%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
50,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,6%
36,5%Politieke participatie58,5%
52,7%Woonomgeving50,1%
52,8%Veiligheid49,4%
42,6%Onderwijs45,2%
37,2%Gezondheid58,5%
56,5%Kunst en cultuur51,9%
28,8%Economische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,6%Maatschappelijke participatieA
58,5%Politieke participatieB
50,1%WoonomgevingC
49,4%VeiligheidD
45,2%OnderwijsE
58,5%GezondheidF
51,9%Kunst en cultuurG
46,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,9%
63,4%Water46,4%
38,7%Afval en grondstoffen41,7%
37,5%Energie35,7%
29,8%Natuur en landschap57,4%
42,2%Hinder en calamiteiten52,6%
60,3%Lucht66,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,9%BodemA
46,4%WaterB
41,7%Afval en grondstoffenC
35,7%EnergieD
57,4%Natuur en landschapE
52,6%Hinder en calamiteitenF
66,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,1%
35,3%Arbeid40,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
37,1%Kennis64,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,1%ConcurrentievermogenA
40,2%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,8%KennisE