Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

51,6%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
59,1%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,2%
36,5%Politieke participatie66,3%
52,7%Woonomgeving56,3%
52,8%Veiligheid27,8%
42,6%Onderwijs64,2%
37,2%Gezondheid60,6%
56,5%Kunst en cultuur69,4%
28,8%Economische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,2%Maatschappelijke participatieA
66,3%Politieke participatieB
56,3%WoonomgevingC
27,8%VeiligheidD
64,2%OnderwijsE
60,6%GezondheidF
69,4%Kunst en cultuurG
30,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem32,2%
63,4%Water50,3%
38,7%Afval en grondstoffen32,9%
37,5%Energie53,9%
29,8%Natuur en landschap61,7%
42,2%Hinder en calamiteiten35,5%
60,3%Lucht56,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
32,2%BodemA
50,3%WaterB
32,9%Afval en grondstoffenC
53,9%EnergieD
61,7%Natuur en landschapE
35,5%Hinder en calamiteitenF
56,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen63,0%
35,3%Arbeid67,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
37,1%Kennis74,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
63,0%ConcurrentievermogenA
67,9%ArbeidB
55,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
74,5%KennisE