Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veenendaal

Veenendaal

51,6%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
49,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,3%
36,5%Politieke participatie59,8%
52,7%Woonomgeving66,7%
52,8%Veiligheid49,3%
42,6%Onderwijs54,1%
37,2%Gezondheid56,0%
56,5%Kunst en cultuur38,6%
28,8%Economische participatie34,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,3%Maatschappelijke participatieA
59,8%Politieke participatieB
66,7%WoonomgevingC
49,3%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
56,0%GezondheidF
38,6%Kunst en cultuurG
34,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem35,4%
63,4%Water36,2%
38,7%Afval en grondstoffen57,8%
37,5%Energie45,8%
29,8%Natuur en landschap60,5%
42,2%Hinder en calamiteiten46,9%
60,3%Lucht63,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
35,4%BodemA
36,2%WaterB
57,8%Afval en grondstoffenC
45,8%EnergieD
60,5%Natuur en landschapE
46,9%Hinder en calamiteitenF
63,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,5%
35,3%Arbeid53,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid53,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
37,1%Kennis50,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,5%ConcurrentievermogenA
53,6%ArbeidB
53,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,0%KennisE