Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woudenberg

Woudenberg

59,1%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,0%
36,5%Politieke participatie63,7%
52,7%Woonomgeving71,2%
52,8%Veiligheid59,9%
42,6%Onderwijs52,7%
37,2%Gezondheid64,3%
56,5%Kunst en cultuur36,5%
28,8%Economische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,0%Maatschappelijke participatieA
63,7%Politieke participatieB
71,2%WoonomgevingC
59,9%VeiligheidD
52,7%OnderwijsE
64,3%GezondheidF
36,5%Kunst en cultuurG
68,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,7%
63,4%Water72,5%
38,7%Afval en grondstoffen46,5%
37,5%Energie39,3%
29,8%Natuur en landschap44,7%
42,2%Hinder en calamiteiten74,1%
60,3%Lucht50,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,7%BodemA
72,5%WaterB
46,5%Afval en grondstoffenC
39,3%EnergieD
44,7%Natuur en landschapE
74,1%Hinder en calamiteitenF
50,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid57,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
37,1%Kennis37,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
57,1%ArbeidB
46,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,0%KennisE