Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

59,5%sociaal-cultureel
57,6%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie58,9%
52,7%Woonomgeving56,2%
52,8%Veiligheid66,4%
42,6%Onderwijs59,3%
37,2%Gezondheid58,2%
56,5%Kunst en cultuur66,6%
28,8%Economische participatie58,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
58,9%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
66,4%VeiligheidD
59,3%OnderwijsE
58,2%GezondheidF
66,6%Kunst en cultuurG
58,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,1%
63,4%Water62,9%
38,7%Afval en grondstoffen49,9%
37,5%Energie41,4%
29,8%Natuur en landschap52,6%
42,2%Hinder en calamiteiten67,8%
60,3%Lucht63,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,1%BodemA
62,9%WaterB
49,9%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
52,6%Natuur en landschapE
67,8%Hinder en calamiteitenF
63,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,0%
35,3%Arbeid46,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
37,1%Kennis40,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,0%ConcurrentievermogenA
46,0%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,2%KennisE