Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

IJsselstein

IJsselstein

54,7%sociaal-cultureel
47,3%ecologisch
46,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,3%
36,5%Politieke participatie55,1%
52,7%Woonomgeving50,9%
52,8%Veiligheid58,9%
42,6%Onderwijs58,6%
37,2%Gezondheid59,8%
56,5%Kunst en cultuur57,0%
28,8%Economische participatie47,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,3%Maatschappelijke participatieA
55,1%Politieke participatieB
50,9%WoonomgevingC
58,9%VeiligheidD
58,6%OnderwijsE
59,8%GezondheidF
57,0%Kunst en cultuurG
47,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem39,8%
63,4%Water41,5%
38,7%Afval en grondstoffen33,2%
37,5%Energie45,1%
29,8%Natuur en landschap48,6%
42,2%Hinder en calamiteiten57,0%
60,3%Lucht65,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
39,8%BodemA
41,5%WaterB
33,2%Afval en grondstoffenC
45,1%EnergieD
48,6%Natuur en landschapE
57,0%Hinder en calamiteitenF
65,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,2%
35,3%Arbeid47,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
37,1%Kennis48,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,2%ConcurrentievermogenA
47,6%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,0%KennisE