Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeist

Zeist

50,3%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
49,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie57,5%
52,7%Woonomgeving56,7%
52,8%Veiligheid35,4%
42,6%Onderwijs53,0%
37,2%Gezondheid58,7%
56,5%Kunst en cultuur53,7%
28,8%Economische participatie35,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
56,7%WoonomgevingC
35,4%VeiligheidD
53,0%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
53,7%Kunst en cultuurG
35,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,2%
63,4%Water63,8%
38,7%Afval en grondstoffen35,4%
37,5%Energie40,1%
29,8%Natuur en landschap58,8%
42,2%Hinder en calamiteiten52,5%
60,3%Lucht65,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,2%BodemA
63,8%WaterB
35,4%Afval en grondstoffenC
40,1%EnergieD
58,8%Natuur en landschapE
52,5%Hinder en calamiteitenF
65,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,6%
35,3%Arbeid49,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
37,1%Kennis56,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,6%ConcurrentievermogenA
49,7%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,8%KennisE