Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nieuwegein

Nieuwegein

47,5%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
48,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,1%
36,5%Politieke participatie52,7%
52,7%Woonomgeving51,1%
52,8%Veiligheid41,5%
42,6%Onderwijs54,0%
37,2%Gezondheid54,1%
56,5%Kunst en cultuur44,2%
28,8%Economische participatie35,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,1%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
51,1%WoonomgevingC
41,5%VeiligheidD
54,0%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
44,2%Kunst en cultuurG
35,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem43,6%
63,4%Water46,6%
38,7%Afval en grondstoffen31,9%
37,5%Energie62,1%
29,8%Natuur en landschap62,6%
42,2%Hinder en calamiteiten35,1%
60,3%Lucht56,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
43,6%BodemA
46,6%WaterB
31,9%Afval en grondstoffenC
62,1%EnergieD
62,6%Natuur en landschapE
35,1%Hinder en calamiteitenF
56,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,4%
35,3%Arbeid50,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
37,1%Kennis48,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,4%ConcurrentievermogenA
50,8%ArbeidB
46,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,7%KennisE