Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amstelveen

Amstelveen

54,1%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
53,0%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,9%
36,5%Politieke participatie57,6%
52,7%Woonomgeving58,3%
52,8%Veiligheid57,9%
42,6%Onderwijs59,1%
37,2%Gezondheid67,8%
56,5%Kunst en cultuur43,3%
28,8%Economische participatie48,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,9%Maatschappelijke participatieA
57,6%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
57,9%VeiligheidD
59,1%OnderwijsE
67,8%GezondheidF
43,3%Kunst en cultuurG
48,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,9%
63,4%Water38,3%
38,7%Afval en grondstoffen35,3%
37,5%Energie43,4%
29,8%Natuur en landschap55,3%
42,2%Hinder en calamiteiten40,2%
60,3%Lucht65,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,9%BodemA
38,3%WaterB
35,3%Afval en grondstoffenC
43,4%EnergieD
55,3%Natuur en landschapE
40,2%Hinder en calamiteitenF
65,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,8%
35,3%Arbeid58,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,3%
37,1%Kennis57,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,8%ConcurrentievermogenA
58,6%ArbeidB
52,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,3%KennisE