Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amsterdam

Amsterdam

47,3%sociaal-cultureel
42,4%ecologisch
62,1%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie28,5%
36,5%Politieke participatie58,9%
52,7%Woonomgeving53,1%
52,8%Veiligheid28,4%
42,6%Onderwijs55,5%
37,2%Gezondheid57,4%
56,5%Kunst en cultuur69,3%
28,8%Economische participatie27,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
28,5%Maatschappelijke participatieA
58,9%Politieke participatieB
53,1%WoonomgevingC
28,4%VeiligheidD
55,5%OnderwijsE
57,4%GezondheidF
69,3%Kunst en cultuurG
27,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem32,4%
63,4%Water30,7%
38,7%Afval en grondstoffen31,5%
37,5%Energie58,3%
29,8%Natuur en landschap59,9%
42,2%Hinder en calamiteiten28,8%
60,3%Lucht55,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
32,4%BodemA
30,7%WaterB
31,5%Afval en grondstoffenC
58,3%EnergieD
59,9%Natuur en landschapE
28,8%Hinder en calamiteitenF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen69,5%
35,3%Arbeid61,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid57,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,4%
37,1%Kennis76,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
69,5%ConcurrentievermogenA
61,6%ArbeidB
57,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
76,0%KennisE