Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Blaricum

Blaricum

57,4%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
44,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,2%
36,5%Politieke participatie57,3%
52,7%Woonomgeving61,3%
52,8%Veiligheid54,8%
42,6%Onderwijs56,2%
37,2%Gezondheid59,0%
56,5%Kunst en cultuur64,9%
28,8%Economische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,2%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
56,2%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
64,9%Kunst en cultuurG
58,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,6%
63,4%Water41,0%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie34,2%
29,8%Natuur en landschap70,1%
42,2%Hinder en calamiteiten66,9%
60,3%Lucht60,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,6%BodemA
41,0%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
34,2%EnergieD
70,1%Natuur en landschapE
66,9%Hinder en calamiteitenF
60,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,2%
35,3%Arbeid40,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
37,1%Kennis41,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,2%ConcurrentievermogenA
40,3%ArbeidB
38,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,2%KennisE