Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bloemendaal

Bloemendaal

60,4%sociaal-cultureel
60,0%ecologisch
44,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,4%
36,5%Politieke participatie58,9%
52,7%Woonomgeving68,4%
52,8%Veiligheid48,9%
42,6%Onderwijs62,2%
37,2%Gezondheid65,6%
56,5%Kunst en cultuur62,7%
28,8%Economische participatie67,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,4%Maatschappelijke participatieA
58,9%Politieke participatieB
68,4%WoonomgevingC
48,9%VeiligheidD
62,2%OnderwijsE
65,6%GezondheidF
62,7%Kunst en cultuurG
67,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem80,2%
63,4%Water56,2%
38,7%Afval en grondstoffen42,8%
37,5%Energie23,4%
29,8%Natuur en landschap78,4%
42,2%Hinder en calamiteiten70,5%
60,3%Lucht68,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
80,2%BodemA
56,2%WaterB
42,8%Afval en grondstoffenC
23,4%EnergieD
78,4%Natuur en landschapE
70,5%Hinder en calamiteitenF
68,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid42,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,2%
37,1%Kennis49,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
42,2%ArbeidB
52,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,4%KennisE