Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Castricum

Castricum

58,5%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
47,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,0%
36,5%Politieke participatie54,8%
52,7%Woonomgeving65,3%
52,8%Veiligheid61,8%
42,6%Onderwijs61,6%
37,2%Gezondheid65,9%
56,5%Kunst en cultuur35,3%
28,8%Economische participatie67,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,0%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
65,3%WoonomgevingC
61,8%VeiligheidD
61,6%OnderwijsE
65,9%GezondheidF
35,3%Kunst en cultuurG
67,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,9%
63,4%Water32,3%
38,7%Afval en grondstoffen37,3%
37,5%Energie41,4%
29,8%Natuur en landschap73,9%
42,2%Hinder en calamiteiten65,7%
60,3%Lucht65,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,9%BodemA
32,3%WaterB
37,3%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
73,9%Natuur en landschapE
65,7%Hinder en calamiteitenF
65,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,7%
35,3%Arbeid46,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
37,1%Kennis47,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,7%ConcurrentievermogenA
46,0%ArbeidB
48,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,5%KennisE