Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Diemen

Diemen

46,6%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
56,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie33,3%
36,5%Politieke participatie55,7%
52,7%Woonomgeving61,2%
52,8%Veiligheid40,4%
42,6%Onderwijs47,2%
37,2%Gezondheid62,9%
56,5%Kunst en cultuur34,9%
28,8%Economische participatie36,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
33,3%Maatschappelijke participatieA
55,7%Politieke participatieB
61,2%WoonomgevingC
40,4%VeiligheidD
47,2%OnderwijsE
62,9%GezondheidF
34,9%Kunst en cultuurG
36,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,6%
63,4%Water39,0%
38,7%Afval en grondstoffen30,8%
37,5%Energie47,6%
29,8%Natuur en landschap72,7%
42,2%Hinder en calamiteiten49,0%
60,3%Lucht51,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,6%BodemA
39,0%WaterB
30,8%Afval en grondstoffenC
47,6%EnergieD
72,7%Natuur en landschapE
49,0%Hinder en calamiteitenF
51,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen65,4%
35,3%Arbeid62,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid63,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
37,1%Kennis54,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
65,4%ConcurrentievermogenA
62,0%ArbeidB
63,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,5%KennisE