Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Edam-Volendam

Edam-Volendam

58,0%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
44,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,0%
36,5%Politieke participatie62,9%
52,7%Woonomgeving55,2%
52,8%Veiligheid72,3%
42,6%Onderwijs50,8%
37,2%Gezondheid63,3%
56,5%Kunst en cultuur48,4%
28,8%Economische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,0%Maatschappelijke participatieA
62,9%Politieke participatieB
55,2%WoonomgevingC
72,3%VeiligheidD
50,8%OnderwijsE
63,3%GezondheidF
48,4%Kunst en cultuurG
70,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem67,7%
63,4%Water36,3%
38,7%Afval en grondstoffen29,0%
37,5%Energie36,3%
29,8%Natuur en landschap42,1%
42,2%Hinder en calamiteiten70,9%
60,3%Lucht67,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
67,7%BodemA
36,3%WaterB
29,0%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
42,1%Natuur en landschapE
70,9%Hinder en calamiteitenF
67,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,7%
35,3%Arbeid51,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
37,1%Kennis28,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,7%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,1%KennisE