Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Enkhuizen

Enkhuizen

50,3%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
46,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,8%
36,5%Politieke participatie47,6%
52,7%Woonomgeving61,8%
52,8%Veiligheid47,3%
42,6%Onderwijs45,4%
37,2%Gezondheid59,5%
56,5%Kunst en cultuur57,5%
28,8%Economische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,8%Maatschappelijke participatieA
47,6%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
47,3%VeiligheidD
45,4%OnderwijsE
59,5%GezondheidF
57,5%Kunst en cultuurG
37,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,2%
63,4%Water37,0%
38,7%Afval en grondstoffen32,7%
37,5%Energie41,0%
29,8%Natuur en landschap43,1%
42,2%Hinder en calamiteiten64,7%
60,3%Lucht62,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,2%BodemA
37,0%WaterB
32,7%Afval en grondstoffenC
41,0%EnergieD
43,1%Natuur en landschapE
64,7%Hinder en calamiteitenF
62,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,5%
35,3%Arbeid40,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
37,1%Kennis47,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,5%ConcurrentievermogenA
40,8%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,5%KennisE