Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haarlem

Haarlem

50,2%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
49,6%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie36,9%
36,5%Politieke participatie53,2%
52,7%Woonomgeving53,6%
52,8%Veiligheid31,3%
42,6%Onderwijs57,7%
37,2%Gezondheid60,4%
56,5%Kunst en cultuur76,0%
28,8%Economische participatie32,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
36,9%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
31,3%VeiligheidD
57,7%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
76,0%Kunst en cultuurG
32,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,4%
63,4%Water39,0%
38,7%Afval en grondstoffen31,1%
37,5%Energie46,7%
29,8%Natuur en landschap63,7%
42,2%Hinder en calamiteiten32,3%
60,3%Lucht69,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,4%BodemA
39,0%WaterB
31,1%Afval en grondstoffenC
46,7%EnergieD
63,7%Natuur en landschapE
32,3%Hinder en calamiteitenF
69,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,3%
35,3%Arbeid48,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
37,1%Kennis63,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,3%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
55,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,4%KennisE