Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

45,0%sociaal-cultureel
40,2%ecologisch
55,0%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,1%
36,5%Politieke participatie40,0%
52,7%Woonomgeving51,1%
52,8%Veiligheid42,8%
42,6%Onderwijs49,0%
37,2%Gezondheid63,9%
56,5%Kunst en cultuur26,7%
28,8%Economische participatie49,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,1%Maatschappelijke participatieA
40,0%Politieke participatieB
51,1%WoonomgevingC
42,8%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
63,9%GezondheidF
26,7%Kunst en cultuurG
49,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem39,8%
63,4%Water36,7%
38,7%Afval en grondstoffen39,0%
37,5%Energie46,5%
29,8%Natuur en landschap38,2%
42,2%Hinder en calamiteiten46,6%
60,3%Lucht34,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
39,8%BodemA
36,7%WaterB
39,0%Afval en grondstoffenC
46,5%EnergieD
38,2%Natuur en landschapE
46,6%Hinder en calamiteitenF
34,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen64,6%
35,3%Arbeid60,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
37,1%Kennis50,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
64,6%ConcurrentievermogenA
60,6%ArbeidB
51,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,7%KennisE