Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heemskerk

Heemskerk

50,2%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
40,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,3%
36,5%Politieke participatie48,3%
52,7%Woonomgeving58,2%
52,8%Veiligheid57,0%
42,6%Onderwijs53,2%
37,2%Gezondheid60,1%
56,5%Kunst en cultuur34,3%
28,8%Economische participatie40,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,3%Maatschappelijke participatieA
48,3%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
57,0%VeiligheidD
53,2%OnderwijsE
60,1%GezondheidF
34,3%Kunst en cultuurG
40,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,9%
63,4%Water25,7%
38,7%Afval en grondstoffen29,6%
37,5%Energie48,0%
29,8%Natuur en landschap76,1%
42,2%Hinder en calamiteiten54,1%
60,3%Lucht67,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,9%BodemA
25,7%WaterB
29,6%Afval en grondstoffenC
48,0%EnergieD
76,1%Natuur en landschapE
54,1%Hinder en calamiteitenF
67,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,7%
35,3%Arbeid42,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
37,1%Kennis30,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,7%ConcurrentievermogenA
42,9%ArbeidB
40,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,3%KennisE