Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heemstede

Heemstede

56,5%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
38,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,9%
36,5%Politieke participatie58,2%
52,7%Woonomgeving52,2%
52,8%Veiligheid58,3%
42,6%Onderwijs56,4%
37,2%Gezondheid66,2%
56,5%Kunst en cultuur49,8%
28,8%Economische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,9%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
52,2%WoonomgevingC
58,3%VeiligheidD
56,4%OnderwijsE
66,2%GezondheidF
49,8%Kunst en cultuurG
62,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,4%
63,4%Water60,3%
38,7%Afval en grondstoffen38,5%
37,5%Energie37,4%
29,8%Natuur en landschap67,3%
42,2%Hinder en calamiteiten48,9%
60,3%Lucht70,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,4%BodemA
60,3%WaterB
38,5%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
67,3%Natuur en landschapE
48,9%Hinder en calamiteitenF
70,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,0%
35,3%Arbeid42,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden14,9%
37,1%Kennis47,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,0%ConcurrentievermogenA
42,2%ArbeidB
51,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
14,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,2%KennisE