Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerhugowaard

Heerhugowaard

48,9%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
43,0%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,1%
36,5%Politieke participatie47,3%
52,7%Woonomgeving67,9%
52,8%Veiligheid36,6%
42,6%Onderwijs51,7%
37,2%Gezondheid63,0%
56,5%Kunst en cultuur30,0%
28,8%Economische participatie47,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,1%Maatschappelijke participatieA
47,3%Politieke participatieB
67,9%WoonomgevingC
36,6%VeiligheidD
51,7%OnderwijsE
63,0%GezondheidF
30,0%Kunst en cultuurG
47,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,1%
63,4%Water36,0%
38,7%Afval en grondstoffen29,2%
37,5%Energie46,7%
29,8%Natuur en landschap38,8%
42,2%Hinder en calamiteiten48,2%
60,3%Lucht67,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,1%BodemA
36,0%WaterB
29,2%Afval en grondstoffenC
46,7%EnergieD
38,8%Natuur en landschapE
48,2%Hinder en calamiteitenF
67,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,4%
35,3%Arbeid48,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
37,1%Kennis42,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,4%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
45,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,5%KennisE