Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heiloo

Heiloo

59,4%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,0%
36,5%Politieke participatie53,6%
52,7%Woonomgeving68,9%
52,8%Veiligheid60,8%
42,6%Onderwijs69,0%
37,2%Gezondheid65,7%
56,5%Kunst en cultuur40,9%
28,8%Economische participatie61,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,0%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
68,9%WoonomgevingC
60,8%VeiligheidD
69,0%OnderwijsE
65,7%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
61,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,3%
63,4%Water33,9%
38,7%Afval en grondstoffen46,7%
37,5%Energie38,9%
29,8%Natuur en landschap63,7%
42,2%Hinder en calamiteiten51,3%
60,3%Lucht68,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,3%BodemA
33,9%WaterB
46,7%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
63,7%Natuur en landschapE
51,3%Hinder en calamiteitenF
68,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,2%
35,3%Arbeid41,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
37,1%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,2%ConcurrentievermogenA
41,9%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE