Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Den Helder

Den Helder

40,6%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
38,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,6%
36,5%Politieke participatie43,6%
52,7%Woonomgeving48,0%
52,8%Veiligheid34,9%
42,6%Onderwijs40,7%
37,2%Gezondheid44,9%
56,5%Kunst en cultuur37,1%
28,8%Economische participatie32,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,6%Maatschappelijke participatieA
43,6%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
34,9%VeiligheidD
40,7%OnderwijsE
44,9%GezondheidF
37,1%Kunst en cultuurG
32,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,3%
63,4%Water27,8%
38,7%Afval en grondstoffen27,9%
37,5%Energie45,2%
29,8%Natuur en landschap62,1%
42,2%Hinder en calamiteiten53,9%
60,3%Lucht60,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,3%BodemA
27,8%WaterB
27,9%Afval en grondstoffenC
45,2%EnergieD
62,1%Natuur en landschapE
53,9%Hinder en calamiteitenF
60,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,7%
35,3%Arbeid40,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
37,1%Kennis21,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,7%ConcurrentievermogenA
40,6%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
21,1%KennisE