Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hilversum

Hilversum

50,5%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
47,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,8%
36,5%Politieke participatie56,5%
52,7%Woonomgeving55,8%
52,8%Veiligheid40,8%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid56,1%
56,5%Kunst en cultuur67,6%
28,8%Economische participatie32,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,8%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
40,8%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
56,1%GezondheidF
67,6%Kunst en cultuurG
32,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem36,6%
63,4%Water54,3%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie41,9%
29,8%Natuur en landschap71,2%
42,2%Hinder en calamiteiten55,2%
60,3%Lucht67,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
36,6%BodemA
54,3%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
71,2%Natuur en landschapE
55,2%Hinder en calamiteitenF
67,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,1%
35,3%Arbeid51,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden22,3%
37,1%Kennis62,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,1%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
22,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,7%KennisE