Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoorn

Hoorn

48,6%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
43,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,0%
36,5%Politieke participatie47,4%
52,7%Woonomgeving56,6%
52,8%Veiligheid35,5%
42,6%Onderwijs53,6%
37,2%Gezondheid57,0%
56,5%Kunst en cultuur64,1%
28,8%Economische participatie32,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,0%Maatschappelijke participatieA
47,4%Politieke participatieB
56,6%WoonomgevingC
35,5%VeiligheidD
53,6%OnderwijsE
57,0%GezondheidF
64,1%Kunst en cultuurG
32,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,4%
63,4%Water42,4%
38,7%Afval en grondstoffen41,0%
37,5%Energie50,0%
29,8%Natuur en landschap37,0%
42,2%Hinder en calamiteiten48,5%
60,3%Lucht71,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,4%BodemA
42,4%WaterB
41,0%Afval en grondstoffenC
50,0%EnergieD
37,0%Natuur en landschapE
48,5%Hinder en calamiteitenF
71,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,3%
35,3%Arbeid42,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
37,1%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,3%ConcurrentievermogenA
42,2%ArbeidB
48,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE