Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Huizen

Huizen

51,3%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
39,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,8%
36,5%Politieke participatie56,5%
52,7%Woonomgeving58,3%
52,8%Veiligheid53,6%
42,6%Onderwijs52,7%
37,2%Gezondheid58,0%
56,5%Kunst en cultuur44,2%
28,8%Economische participatie38,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,8%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
53,6%VeiligheidD
52,7%OnderwijsE
58,0%GezondheidF
44,2%Kunst en cultuurG
38,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,4%
63,4%Water49,0%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie43,9%
29,8%Natuur en landschap77,4%
42,2%Hinder en calamiteiten47,5%
60,3%Lucht69,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,4%BodemA
49,0%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
43,9%EnergieD
77,4%Natuur en landschapE
47,5%Hinder en calamiteitenF
69,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,6%
35,3%Arbeid40,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden28,6%
37,1%Kennis55,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,6%ConcurrentievermogenA
40,0%ArbeidB
33,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
28,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,3%KennisE